Logo partner veiligheidshekwerken

Wienerberger Azewijn

veiliger looppad in stenenpers dankzij de meebewegende machineafscherming

Vraag

Wienerberger Azewijn wilde het altijd bewegende looppad in de stenenpers veiliger maken voor hun operators. Het looppad beweegt zo’n 20 cm mee heen en weer met de stenenpers, waardoor operators gemakkelijker uit balans raken en het risico lopen bekneld te raken in de machine. 

Intech Veiligheidshekwerken kreeg de vraag om een flexibele machineafscherming te maken van duurzame kwaliteit die meebeweegt met de machine, en geschikt is voor langdurig gebruik in een intensief-belastende omgeving.

Situatie

Het looppad tussen de Hubertvullers aan weerszijden van de pers beweegt 20 cm mee met de stenenpers. Een vast hekwerk zou kieren overlaten, waar een operator tussendoor zou kunnen komen. Het veiligheidshekwerk moet dus mee kunnen bewegen met de machine. Ook moest het veiligheidshek in delen te bedienen zijn zodat de operators veilig en efficiënt hun werk kunnen blijven doen. 

Bovendien moest het materiaal voor de machineafscherming roestbestendig zijn en gemakkelijk schoon te maken, om bestand te zijn tegen de zeer vochtige en vuilmakende omgeving.

oplossing

Dat vereist maatwerk. We zijn samen met Wienerberger Azewijn aan de slag gegaan om een oplossing te ontwerpen, die aan alle eisen en wensen voldoet. Onze innovatieve oplossing bestaat uit  2 delen:

  1. We hebben roestvast-stalen schuifhekken geplaatst, die in 4 delen te bedienen zijn. De totale machinelengte is nu opgedeeld in 4 stukken die de operators een preciezere toegang tot de machine geven, bijv. ingeval van onderhoud of storing. Het duurdere RVS draagt bij aan een langere levensduur van de hekwerken in de zeer vochtige productie-omgeving.
  2. Onze engineers hebben een flexibele, duurzame kunststof ‘harmonica-flap’ ontwikkeld en die tussen de hekwerken op de vaste wal en de bewegende machinedelen geplaatst.

Deze voorkomt dat een operator tussen de bewegende delen terecht kan komen. Vervolgens hebben we extra deuren – uiteraard met vergrendeling voor gecontroleerde toegang – bij de ingang van het looppad geplaatst, die de operators de ruimte geven om de snijramen onder de Hubertvullers te vervangen.

Intech Veiligheidshekwerken heeft bij deze opdracht voor Wienerberger Azewijn al haar deskundigheid, creativiteit, pragmatisme en ervaring kunnen inzetten om -samen met de klant- een werkbare en robuuste oplossing te leveren. Een mooi stuk maatwerk, waar onze engineers met plezier aan hebben gewerkt.

Meebewegend looppad tussen de Hubertvullers.

Vierdelig schuifhek schermt de machine af.

Doorloopbeveiliging dankzij flexibel kunststof tussenstuk.

Vanuit veiligheidsoogpunt is de werksituatie in een steenfabriek vaak complex. Voor steenfabrieken is de stenenpers een samenspel van verschillende mechanische machines en installaties. 

Aan de voorzijde van de installatie vindt de gehele kleivoorbereiding plaats, aan de achterzijde worden de platen met net-geperste stenen via een platenlift getransporteerd naar de droogkamers. 

De aard van deze machines, het samenspel tussen al die machines en de zonering van de machinebesturing vergroten de uitdaging om te komen tot effectieve en werkbare veiligheidsmaatregelen.

Vooral daar waar operators handelingen in of nabij de installatie moeten verrichten terwijl veiligheidsdeskundigen het liefst alles willen afschermen voor maximale (arbo)veiligheid. 

Dat is waar Intech Veiligheidshekwerken haar deskundigheid, creativiteit, pragmatisme en ervaring mag inzetten!

In onze visie op machineveiligheid vertellen we waarom machineveiligheid méér is dan een hek om de machine.

Scroll naar boven

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken