Logo partner veiligheidshekwerken

Deuren en Doorgangen

Inhoudsopgave

Intech Veiligheidshekwerken biedt zowel draaideuren als schuifdeuren, en een uitgebreid assortiment aan sluitsystemen en veiligheidsschakelaars. Onze veiligheidsdeuren zijn:

Schuifdeuren en Draaideuren

De Intech schuifdeuren zijn ideaal in kleine ruimtes en geven maximale doorgang tot de machines. Bovendien voorkomen schuifdeuren dat bordessen en looproutes worden geblokkeerd zoals bij een openslaande draaideur.

Onze schuifdeuren zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, van enkelvoudige deur tot meervoudig, of cascade, en desgewenst extra hoog in verband met een vorkheftruck-doorgang of zelfs zonder bovendorpel.

De standaard dagmaat van onze draaideuren en schuifdeuren is 1000 mm. Klantspecifieke maten zijn uiteraard ook leverbaar.

Alle deuren worden in principe geleverd met de zwaar uitgevoerde Intech deurschuif, zonder veiligheidsschakelaars of vergrendelingen. Op verzoek leveren wij ook hekwerkdeuren zonder deurschuif, en kunt u andere typen schakelaars en sloten, zoals Fortress Interlocks, monteren. De deuren worden voorzien van 2 strippen om de gaaspanelen te monteren.

Producten zelf bekijken? Maak een afspraak voor een demonstratie in ons bedrijf in Bergharen (vlakbij Nijmegen, Gelderland).

Veiligheidspoorten

Veiligheidspoorten beveiligen interne oversteekplaatsen, zodat aanrijd-ongevallen voorkomen worden. Een Intech veiligheidspoort is robuust en heeft een lange levensduur dankzij het onderhoudsvrije mechaniek. Bovendien zijn onze veiligheidspoorten:

Intech produceert de hekwerken en veiligheidspoorten in eigen fabriek. Daardoor kunnen wij elk maatwerk leveren, toegespitst op uw wensen – ook voor de bediening of elektrische aansturing van de poorten.

De bediening van de poorten kan op verschillende manieren. Veelvoorkomende bediening is:

Intech Veiligheidshekwerken biedt 2 typen oversteekplaats-beveiligingen:

Laag beveiligde oversteekplaats

Deze veiligheidspoorten zijn bedoeld om de voetganger optisch te waarschuwen en te verhinderen dat deze oversteekt bij een naderend voertuig. De poorten zijn echter open te duwen. Beknelling tussen poortdelen is onmogelijk door een instelbare koppelbegrenzing op de poort-aandrijving.

Volledig beveiligde oversteekplaats

Dit type veiligheidspoorten maakt het de voetganger onmogelijk om zich in het afgeschermde gebied te begeven. De poorten zijn (optioneel) vergrendelbaar, waardoor deze niet opengeduwd kunnen worden. Denk bijv. aan het oversteken van een lange palletbaan, een traversewagen, of het werk/rijgebied van een onbemand AGV-voertuig. De aansturing van de poorten wordt geïntegreerd in het werkproces en bijbehorende elektrische besturing van uw machine-installatie.

Video afspelen over Veiligheidspoorten detecteren traversewagen en verhinderen automatisch de doorgang.

Veiligheidspoorten op oversteekplaats in rijgebied traversewagen

Sluitsystemen en Veiligheidsschakelaars

Sluitsystemen en veiligheidsschakelaars zijn cruciaal voor een optimaal werkende toegangsbeveiliging en machineafscherming. De keuze van de jusite veiligheidsschakelaar is afhankelijk van de toepassing, wel of niet vergrendelen, power-to-lock of power-to-unlock systemen. 

Intech Veiligheidshekwerken adviseert u graag bij het kiezen van de juiste veiligheidsschakelaar bij uw machine of installatie.

Fortress Interlocks sloten

Soms stellen klanten specifieke eisen aan:

In zulke situaties maakt Intech steeds vaker gebruik van de Fortress Interlocks amGard Pro sluitsysteem configuraties zoals deze (klik op de afbeeldingen voor de uitleg):

De weergegeven configuratie met ‘trapped key’ en veiligheidssleutel voorziet in de gewenste LoToTo wensen van veel klanten. Dankzij de verplichte sleutel-uitname, waarmee de gebruiker verplicht wordt deze uit te nemen en mee te nemen, kan de machine nooit opnieuw opgestart worden zonder dat deze veiligheidssleutel weer in het slot wordt geplaatst en de toegangssleutel weer in de sleutelschakelaar wordt geplaatst. 

Andere sluitsystemen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Veiligheidsprocedures

Intech heeft veiligheidsprocedures ontwikkeld voor een juiste werkwijze bij het openen en sluiten van hekwerkdeuren met vergrendeling. Het bekabelen en aansluiten van de bedieningskast kan op verschillende manieren, bedraad vanuit het hoofdschakelpaneel tot en met profisafe.

LoToTo procedure

De veiligheidsprocedure Lock Out – Tag Out – Try Out (LoToTo) richt zich op het beschermen van personen tijdens hun werkzaamheden aan installaties of machines.

Onze LoToTo systemen kunnen worden toegepast op alle Intech deurschuiven en sluitsystemen. Een Lock-Out Station kan eenvoudig aan een gaaspaneel van het hekwerk worden bevestigd, waardoor deze Lock-Out Stations vrij door werknemers gebruikt kunnen worden.

Belangrijk is dat de LoToTo-procedure goed aansluit op de werk- en machinesituatie, vooral ingeval van machine-zonering. Veel (inter)nationale bedrijven passen OSHAS-normen toe voor het beheer van vergrendelingsprogramma’s en procedures. Het Intech LoTo-systeem past binnen deze OSHAS-richtlijn (of ISO 45001).

Aanvullende beveiligingen

Soms zijn aanvullende hulpmiddelen noodzakelijk om de rest-risico’s van uw machineveiligheid te minimaliseren. Ook die speciale beveiligingen kan Intech leveren, zoals:
Scroll naar boven

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken