Logo partner veiligheidshekwerken

Maakindustrie

intech veiligheidshekwerken voor een veilige werkbare productie-omgeving

Optimale machineveiligheid in een kosteneffectieve productie-omgeving

Machineveiligheid, arboveiligheid en een kosteneffectief productieproces; een bijzonder vraagstuk in de maakindustrie.

Met de innovatieve oplossingen voor machineafscherming van Intech Veiligheidshekwerken creëert u een veilige en werkbare productie-omgeving. Onze safety PLC programmeurs en elektrotechnische engineers denken met u mee over een gebruikersgerichte veiligheidsoplossing die voor u en uw operators werkt.

Dankzij onze totaalbenadering zorgen onze robuuste veiligheidshekken voor optimale bescherming van uw productielijn én zijn de veiligheidsfuncties afgestemd op uw werkprocessen en mensen.

Machineafscherming is meer dan een veiligheidshek rond uw installatie

De veiligheidsoplossingen van Intech Veiligheidshekwerken zijn altijd maatwerk.

Uw productie-omgeving is uniek; de installatie, het besturingssysteem, de zone-indeling en de werkwijze van uw operators. Intech Veiligheidshekwerken bekijkt daarom uw totale situatie. Een goede machineafscherming werkt alleen als deze integraal is aangesloten op de elektro-mechanische besturing en safety PLC programmering van uw installatie, én naadloos aansluit bij uw specifieke werkproces.

Onze engineers hebben bij hun ontwerp daarom altijd oog voor uw werkvloer. De nieuwe veiligheidsmaatregel moet immers ook werkbaar zijn voor uw operators. Dat is de visie van Intech Veiligheidshekwerken, dat is onze waarde voor u.

Intech Veiligheidshekwerken ontwerpt en levert een compleet assortiment voor machineveiligheid op maat, geïntegreerd in uw industriële proces, met behoud van een werkbare productie-omgeving voor uw operators.

Robuust en betrouwbaar

Onze veiligheidshekwerken worden in eigen Nederlandse fabriek gemaakt, conform veiligheidsrichtlijnen. Intech Veiligheidshekwerken werkt uitsluitend met A-merk leveranciers voor componenten, zoals veiligheidsschakelaars (o.a. Euchner, Sick, Pilz, Siemens, Fortress). Op de pagina ‘Over Intech’ leest u meer over ons team en onze werkwijze.

Productfoto

Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Productfoto

Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Productfoto

Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Scroll naar boven

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken