Logo partner veiligheidshekwerken

Drogisterij-groothandel

robotcellen beter beveiligd zonder machinebesturing aan te passen

Vraag

Deze groothandel in drogisterij-artikelen moest aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen bij hun robotcellen, om de vereiste Europese CE-markering te krijgen. 

De besturing van de robotcellen moest in originele staat blijven. De aanwezige veiligheidsfunctie was echter ontoereikend voor de Europese CE Machinerichtlijn. 

Intech Veiligheidshekwerken mocht een oplossing bedenken.

Situatie

Wilde de klant zijn garantie op de robotcellen behouden, dan mocht deze groothandel geen enkele aanpassing doorvoeren in de besturing van de robots. De door de Amerikaanse leverancier aangebrachte veiligheidsmaatregel was echter ontoereikend volgens de Europese CE Machinerichtlijn. 

Om de CE Markering te verkrijgen, waren aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het ging om de beveiliging van totaal 15 robotcellen.

oplossing

Intech Veiligheidshekwerken is met alle betrokken partijen om tafel gegaan: de groothandel als opdrachtgever, de keuringsinstantie voor de CE Markering, en de Amerikaanse leverancier. In nauwe samenwerking heeft Intech Veiligheidshekwerken deze innovatieve oplossing bedacht en geïmplementeerd:

  • Iedere cel is voorzien van een aparte toegangsaanvraag op de toegangsdeur.
  • Een lichtscherm is geplaatst aan de achterkant van iedere robotcel.
  • Per robotcel heeft Intech een klein stuurkastje gemaakt met daarin onder meer een eigen safety-relais/ veiligheidsrelais.

Dit kastje vervangt de eerder ingevoerde, ontoereikende, veiligheidsmaatregel van de leverancier. 

De toegangsaanvraag, het veiligheidscontact en het lichtscherm zijn aangesloten vanuit het stuurkastje. Deze schakelt de robot uit als een operator toegang vraagt en in geval van nood.

Dit leidde tot een betere machineveiligheid, terwijl de originele besturingskast van de robots in tact is gebleven. De klant kreeg alsnog de CE-markering.

Stuurkastje met safety-relais

Lichtscherm achterin de robotcel

Toegangsdeur met toegangsaanvraag per robotcel

Machineveiligheid is in de productie-industrie vaak een complex vraagstuk. De aard van de robots en overige machines, het samenspel tussen operator en machine, en de zonering van de machinebesturing vergroten de uitdaging om te komen tot effectieve, werkbare veiligheidsmaatregelen. 

Vooral daar waar operators handelingen in of nabij de installatie moeten verrichten terwijl veiligheidsdeskundigen het liefst alles willen afschermen voor maximale (arbo)veiligheid.

Dat is waar Intech Veiligheidshekwerken haar deskundigheid, creativiteit, pragmatisme en ervaring mag inzetten!

In onze visie op machineveiligheid vertellen we waarom machineveiligheid méér is dan een hek om de machine.

Scroll naar boven

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken