Logo partner veiligheidshekwerken

Machineafscherming op maat

een veilige productieomgeving voor mens en machine

Innovatieve machineafscherming voor de maakindustrie

Optimale machineveiligheid is essentieel in elke fabriek.  Intech Veiligheidshekwerken biedt innovatieve maatwerk-oplossingen voor machineafscherming die perfect passen bij uw specifieke fabriekssituatie.

Van machine-veiligheidshekken en inloopbeveiliging tot LoToTo sloten en safety PLC-programmering, en meer. Gemaakt van modulaire componenten van staal, of in RVS (AISI 304L of AISI 316L), en geproduceerd volgens de machinerichtlijn en ISO/NEN-normen. 

Intech Machineafscherming is geschikt voor diverse industrieën, bijv. de grofkeramische sector, de papier- & kartonindustrie, en ook sectoren waar wordt gewerkt met speciale hygiënenormen zoals de voedingsmiddelenindustrie.

Onze systemen waarborgen de machineveiligheid zonder de efficiëntie van uw productiewerkzaamheden te verstoren. Machineafscherming op maat van Intech Veiligheidshekwerken is  effectief en praktisch werkbaar.

(klik op één van de 6 bollen voor meer informatie)
Machineveiligheid

Machineveiligheid gaat over méér dan veiligheidshekken

Uw machines voldoen aan de veiligheidsnormen, en op risicovolle machine-locaties staan veiligheidshekken of andere maatregelen. Toch ervaart u soms weerstand op de werkvloer en proberen uw operators een veiligheidsmaatregel op eigen wijze te overbruggen.

Machineveiligheid gaat over méér dan het plaatsen van een veiligheidshek of lichtscherm, is onze visie.

Intech Veiligheidshekwerken kijkt naar het hele werkproces waartoe de installatie behoort. Naar de machine én de mensen die ermee werken.
In deze video legt Intech’s directeur-eigenaar Franc v.d. Berg u graag uit hoe wij dat zien.

Visie van Intech Veiligheidshekwerken op goede machineveiligheid (6 min.)

(klik op één van de 6 bollen voor meer informatie)

Intech Veiligheidshekwerken - uw industriële veiligheidspartner

Intech Veiligheidshekwerken levert innovatieve oplossingen voor integrale machineveiligheid en machineafscherming. We hebben alles in eigen huis om u van dienst te zijn:

Onze veiligheidshekwerken maken we in eigen, Nederlandse fabriek. Uiteraard conform Europese en internationale machinerichtlijnen en veiligheidsnormen, waaronder NEN EN 13241-1 en EN ISO 12100.

Wij leveren uitsluitend maatwerk met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Intech Veiligheidshekwerken is dé partner voor machineveiligheid voor diverse branches en gebruikers in de Benelux en Duitsland.
Meer over Intech

Scroll naar boven

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken