Logo partner veiligheidshekwerken

Vandersanden

meer machineveiligheid; functioneel en toch werkbaar

Vraag

Baksteen-producent Vandersanden in Spouwen heeft Intech Veiligheidshekwerken gevraagd functionele oplossingen te ontwikkelen voor een betere machineveiligheid rondom hun complexe stenenpers. Tegelijkertijd moesten alle veiligheidsmaatregelen ook werkbaar zijn en draagvlak hebben bij hun machine-operators.

Aan Intech Veiligheidshekwerken de uitdaging om met doelgerichte veiligheidsoplossingen te komen die werkbaar zijn op de productievloer.

Situatie

Vandersanden in Spouwen heeft een complexe stenenpers met Hubert-vullers, cascadebanden waarop de kleiballen bezand worden, en een tromboneband waarmee de kleiballen in de vormbakken vallen.

De RI&E liet zien dat de werksituatie verbeterd moest worden om machine- en arboveiligheid te vergroten. Zo moesten de mogelijkheden verder worden beperkt voor het onjuiste gebruik van de noodstop, en het kunnen ‘omzeilen’ van gecontroleerde toegang tot installatie-delen.

oplossing

In nauwe samenwerking met de machine-operators en Vandersanden’s HSE-manager hebben we een pakket veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd dat volledig gesteund wordt door de operators in hun dagelijkse werkroutines. Het is een optelsom geworden van mechanische oplossingen (hekwerken) en elektrische oplossingen (lichtscherm, veiligheidsloten, hold-to-run applicatie, en meer).

Voorbeelden van onze veiligheidsoplossingen:

  • Schuifhek dat de lopende band afschermt als deze in productie is. Alleen als er productiemonsters genomen moeten worden tijdens een grondstofwissel kan het hek bediend worden en is de lopende band toegankelijk.
  • Machinehekwerk op ‘schouderhoogte’ gecombineerd met een lichtscherm. Voor monsterafname kan de operator de zandtoevoer tijdelijk stilzetten, en met de reset-knop alles weer inschakelen. Gaat er iemand onbedoeld door het lichtscherm, dan valt de hele installatie meteen uit.

De inbreng van de operators was cruciaal: zij moeten de nieuwe veiligheidsoplossingen accepteren als onderdeel van het werkproces. Anders nodigt de situatie uit tot nieuwe creatieve oplossingen om veiligheidsmaatregelen naar de hand te zetten. Met alle risico’s van dien.

We hebben de operators daarom nauw betrokken bij dit project, vanaf de ontwerpfase tot en met de ingebruikname.

Manshoog veiligheidshekwerk met    lichtscherm voorkomt onbedoelde toegang zandtoevoer

Schuifhek lopende band voor veiliger monsterafname

Vanuit veiligheidsoogpunt is de werksituatie in een steenfabriek vaak complex. De aard van de machines, het samenspel daartussen en de zonering van de machinebesturing vergroten de uitdaging om te komen tot effectieve en werkbare veiligheidsmaatregelen.

Vooral daar waar operators handelingen in of nabij de installatie moeten verrichten terwijl veiligheidsdeskundigen het liefst alles willen afschermen voor maximale (arbo)veiligheid.

Dat is waar Intech Veiligheidshekwerken haar deskundigheid, creativiteit, pragmatisme en ervaring mag inzetten!

In onze visie op machineveiligheid vertellen we waarom machineveiligheid méér is dan een hek om de machine.

Scroll naar boven

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken