Veiligheidspoorten

Veiligheidspoorten maken het mogelijk om onder andere oversteekplaatsen te beveiligen zodat ongevallen voorkomen worden.

Kenmerken van de Intech veiligheidspoorten zijn:

Omdat onze beveiligingshekwerken en poorten uit eigen fabriek komen kunnen wij maatwerk leveren volledig toegespitst op uw wensen. Ook voor wat de bediening of aansturing van de poorten betreft zijn wij in staat om alle denkbare oplossingen voor u uit te werken.

Art.nr. Omschrijving
1009-001-00
Veiligheidspoort niet vergrendelbaar
1009-002-00
Veiligheidspoort vergrendelbaar
1009-000-00
Veiligheidspoort klantspecifiek
Veiligheidspoort veiligheidshekwerken
Veiligheidspoort veiligheidshekwerken
Veiligheidspoort veiligheidshekwerken

Laag beveiligde oversteekplaats

De poorten die hier afgebeeld zijn, zijn bedoeld om optisch duidelijk aan te geven om niet over te steken. De poorten zijn open te duwen en gevaar van beknelling is onmogelijk door een instelbare koppelbegrenzing op de aandrijving.

Volledig beveiligde oversteekplaats

Deze poorten zijn bedoeld om het de voetganger onmogelijk te maken zich in het afgeschermde gebied te begeven. De poorten zijn (optioneel) vergrendelbaar waardoor deze niet open te duwen zijn. Gevaar voor beknelling is onmogelijk door een instelbare koppelbegrenzing op de aandrijving. 

Op deze wijze kan bijvoorbeeld ook worden voorkomen dat een voetganger ongewenst in een zone terecht komt waar een draaiende machine in bedrijf is. Integratie in een volledig automatisch werkende productiemachine behoort dus ook tot de mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan het oversteken van een lange palletbaan, een traversenwagen of het werktraject van een onbemand AGV voertuig.

Veiligheidspoort veiligheidshekwerken
Veiligheidspoort veiligheidshekwerken
Veiligheidspoort veiligheidshekwerken

Bediening

De bediening van de poorten kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

De voetganger een “oversteek aanvraag” laten doen door middel van het bedienen van een drukknop. In de rustsituatie is de oversteekplaats voor de voetgangers afgesloten. Na het bedienen van de drukknop zullen, na het op rood springen van stoplichten voor de heftrucks, de poorten zich openen voor de voetgangers. Na een instelbare tijd sluiten de poorten zich vanzelf.

Een andere mogelijkheid is te werken met een voertuig detectielus in de grond. In de rustsituatie is de oversteekplaats voor voetgangers geopend. Na het bedienen van de detectielus door een voertuig zullen, na het op rood springen van stoplichten, voor de voetgangers, de poorten zich sluiten, waarna het voertuig kan passeren.

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC.

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech.

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken