Logo partner veiligheidshekwerken

Veiligheidshekwerken

intech is uw betrouwbare en deskundige partner in veiligheidssystemen

Veiligheidshekwerken & Veiligheidssystemen

Welkom bij Intech

Veiligheidshekwerken zijn een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf. In de meer dan 25 jaar dat Intech Installatieburo bestaat hebben wij ons gespecialiseerd als een betrouwbare partner voor de industrie. Wij zijn specialist in de elektrotechniek, besturingssoftware, industriële automatisering en machine-bouw.

Intech is actief op het gebied van veilig werken door het creëren, maken en leveren van o.a. veiligheidshekwerken, elektrische en mechanische sloten (inclusief de programmering van een veilige stilstand van de machine), lichtschermen, inloopbeveiligingen, knelbeveiligingen, radar-scanners, camerasystemen etc.

Door jarenlange ervaring in diverse industrieën zijn wij een gedegen partner in het adviseren en realiseren van veiligheidssystemen en het leveren van hekwerken en veiligheidscomponenten, waardoor een veilige maar vooral ook werkbare machine wordt gerealiseerd. Naast de standaard hekwerken en deuren ontwerpen en realiseren wij ook klant-specifieke toepassingen voor veilige en werkbare installaties en machines. Desgewenst verzorgen wij de volledige elektrische en mechanische installatie van de veiligheidsmaatregelen.

Onze veiligheidshekwerken zijn uit eigen fabriek en daardoor kunnen wij maatwerk leveren met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Intech Intstallatieburo
Veiligheidshekwerken
Veiligheidsslot veiligheidshekwerken

Veiligheidshekwerken | kwaliteit

Intech veiligheidshekwerken en veiligheidscomponenten zijn uitermate geschikt om te worden toegepast voor het veiliger maken van de installaties en machines. Intech veiligheidshekwerk betekent:

Naast de standaard veiligheidshekwerken en veiligheidsdeuren ontwerpt en realiseert Intech ook klant-specifieke toepassingen voor veilige en werkbare installaties en machines. De klant-specifieke wensen, openingen in het hekwerk, lage deuren etc. worden altijd getoetst aan de geldende normen. Intech hanteert bij het ontwerp en plaatsen van het veiligheidshekwerk voor gebiedsbescherming, toegangsdeuren en knelbeveiligingen de Europese en internationale normen.

Veiligheidshekwerken | Kostenindicatie

Om een indruk te geven van de kosten voor een veiligheidshekwerk kunt u op deze site een kostenindicatie maken. U kunt producten selecteren en vervolgens een offerte aanvragen. U ontvangt van ons dan een offerte op maat. Uiteraard kunt u ons ook bellen, mailen of een bericht sturen via het contactformulier.

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken