Sluitsystemen en Veiligheidsschakelaars

Een belangrijk onderdeel van de hekwerk draaideuren en schuifdeuren is dat ze veilig toegang geven tot de installatie. Hiervoor dient er een degelijk sluitsysteem worden gemonteerd met de juiste veiligheidschakelaar. De keuze van de juiste veiligheid schakelaars is afhankelijk van de toepassing, wel of niet vergrendelen, power to lock of power to unlock systemen.

Intech Installatieburo adviseert u graag bij het kiezen van de juiste veiligheidsschakelaar bij de machine of installatie. Wij hanteren standaard bij vergrendelbarede veiligheidsschakelaars “power to lock” wat wil zeggen dat de deur door een kleine stroom wordt vastgehouden. Bij een stroomonderbreking of stroomuitval wordt het deurslot ontgrendeld en kan de deur worden geopend.

Intech schuifslot

Het Intech sluitsysteem is toepasbaar op alle Intech hekwerk draaideuren en schuifdeuren.
Kenmerken van de Intech deurschuif zijn:

De Intech deurschuif wordt standaard geleverd in een elektrolytisch verzinkte uitvoering.

Veiligheidsslot veiligheidshekwerken

Maak een afspraak met één van onze adviseurs om samen
vrijblijvend de veiligheidsproducten te bekijken!

Standaard sluitsystemen en veiligheidsschakelaars

Intech hanteert standaard (levering vanuit voorraad) onderstaande sluitsystemen en veiligheids-schakelaars. Andere sluitsystemen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Enkele veiligheidsschakelaars met vergrendeling zijn te bestellen met (mechanische) nood-ontgrendeling, het is ook mogelijk om een noodontgrendeling elektrisch uit te voeren.

Onderstaande veiligheidschakelaars met vergrendeling worden standaard met invoergeleiding geleverd.

Bediening

Veiligheidsschakelaars met vergrendeling worden toegepast als er gevaarlijke situatie kan ontstaan als een hekwerkdeur direct wordt geopend, bij deze veiligheidsschakelaars moet de installatie eerst tot stilstand worden gebracht voordat een hekwerkdeur kan worden geopend.

Voor een juiste werkwijze voor het openen en sluiten van hekwerkdeuren met vergrendeling hebben wij een standaard procedure ontwikkeld en deze samen met de bedieningkast in het veiligheidsprogramma opgenomen.

Het bekabelen en aasluiten van de bedieningkast kan op verschillende wijze, bedraad vanuit het hoofschakelpaneel tot en met profisafe. Vraag gerust onze productspecialisten naar de mogelijkheden.

Bedienkast veiligheidshekwerken

Standaard bedienkast

Procedure openen/sluiten

Electrische noodontgrendeling veiligheidshekwerken

Electrische noodontgrendeling

Lock-out / Tag-out / Try-out systeem

Het veilig werken aan een machine geldt voor alle medewerkers, zowel voor operators tijdens productie als voor technici tijdens storingen en onderhoud, welke aan de machines moeten werken bij geopende hekwerkdeuren.

Om tijdens onderhoud en storingen veilig aan machines te kunnen werken kan er gebruik worden gemaakt van veiligheidsprocedure deze wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat installaties en machines die zijn veiliggesteld niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit. Deze veiligheidsprocedure Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO ) is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties, machines of apparatuur. En voorkomt onbedoeld in beweging komen en/of het onbedoeld vrijkomen van energie en gevaarlijke stoffen.

Wij leveren ook de benodigde Lock-Out / Tag-Out / Try-Out (LOTOTO) systemen voor bescherming van uw werknemers tijdens werkzaamheden aan machines. Deze Lock-Out systemen kunnen standaard worden toegepast op onze deurschuiven en sluitsystemen. Een Lockout Station kan eenvoudig aan een gaaspaneel van een hekwerk worden bevestigd. Vervolgens zijn deze Lockout stations vrij door werknemers te gebruiken.

Advies procedures/werkinstructies

Wij kunnen u ook adviseren over procedures en werk instructies zoals:
1.  Machine afschakelen (Isoleren)
2. Energiebron vergrendeld (Lock Out)
3. TAG aanbrengen met de persoonlijke gegevens (Tag Out)
4. Controleren of de energiebron daadwerkelijk veilig is gesteld (Try Out)

De borden met procedures worden klant specifiek gemaakt. Door toepassing van het LOTOTO systeem wordt het sluitsysteem middels een hangslot vergrendeld en kan men het hekwerk niet sluiten en daardoor de machine niet in bedrijf nemen. Ieder hangslot is voorzien van 1 sleutel, alleen deze medewerker die het sluitsysteem heeft vergrendeld kan het sluitsysteem weer ontgrendelen. Door de hangslot vermeerderaar kunnen meerdere personen een machine vergrendelen waardoor alle personen hun eigen hangslot moeten hebben verwijderd alvorens de machine weer te kunnen opstarten. Door middel van het gebruik van gekleurde hangsloten kunnen personen eenvoudig hun eigen kleur hangslot verwijderen.

Het LOTOTO kent vele procedure-mogelijkheden en kan daardoor volledig op uw situatie worden aangepast. Veel (inter)nationale bedrijven passen OSHA-normen toe voor het beheer van vergrendelingsprogramma’s en procedures. Het Intech LOTO systeem voldoet aan deze OSHA-richtlijn. De OSHA-norm 1910.147 heeft betrekking op LOTO en de controle over gevaarlijke energie. De vier cruciale punten van de OSHA lockout norm zijn :
1.  De inrichtingen moeten identificeerbaar zijn.
2.  De inrichtingen mogen alleen worden gebruikt voor het onder controle houden van energie.
3.  Mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
4. Moeten aan de volgende eisen voldoen: duurzaam, standaard,  substantieel, identificeerbaar.

Fortress Interlocks amGard Pro

3. Deurslot:

Het weergegeven deurslot is er één met deurschuif en verplichte sleutel-uitname. De toegangssleutel, verkregen uit de sleutelschakelaar, moet in de onderste positie worden in gestoken waarna de bovenste veiligheidssleutel kan, en moet, worden uitgenomen om de deur te kunnen ontgrendelen.

4. Veiligheidssleutel:

De operator neemt de veiligheidssleutel met zich mee de installatie in.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Fortress Interlocks amGard Pro

1. Magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar:

Na het doen van een aanvraag in de software wordt de installatie gecontroleerd spanningloos gemaakt. Daarna wordt de toegangssleutel vrijgegeven. De magneetspoel gestuurde sleutelschakelaar kunnen we bijvoorbeeld monteren in een lessenaar, of in een losse, vrij te plaatsen kast.

2. Toegangssleutel:

Met de verkregen toegangssleutel kan de operator naar het desbetreffende slot op een hekwerk.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken