Intech Veiligheidsproducten

Intech veiligheidshekwerk en veiligheidscomponenten zijn uitermate geschikt om te worden toegepast voor het veiliger maken van de installaties en machines. Intech hekwerk betekent:

Naast de standaard hekwerken en deuren ontwerpt en realiseert Intech ook klant-specifieke toepassingen voor veilige en werkbare installaties en machines. De klant- specifieke wensen, openingen in het hekwerk, lage deuren etc. worden altijd getoetst aan de geldende normen. Intech Installatieburo hanteert bij het ontwerp en plaatsen van het veiligheidshekwerk voor gebiedsbescherming, toegangsdeuren en knelbeveiligingen de Europese en internationale normen.

Veiligheidshekwerken

Europese en internationale normen

Alle hekwerk-onderdelen zijn eenvoudig door u zelf te plaatsen, maar natuurlijk is het ook mogelijk om het plaatsen door onze ervaren medewerkers te laten verzorgen.

Het is ook zeer van belang dat de gekozen veiligheidscomponenten, deurschakelaars en lichtschermen op een juiste wijze worden aangesloten en geïmplementeerd in de elektrische installatie en besturing, zodat de installatie veilig wordt afgeschakeld en weer veilig kan herstarten.

Intech Installatieburo kan voor u het hekwerk plaatsen en de veiligheids-componenten aansluiten zodat u verzekerd bent van een juiste implementatie en werking. Tevens worden hierbij de bestaande elektrische schema’s aangepast naar de nieuwe situatie. Naast de uitschakeling te laten geschieden door de traditionele noodstoprelais kan er ook worden gekozen om een programmeerbare safety PLC in te zetten. De hekwerkschakelaars en bijbehorende componenten kunnen dan op decentrale profisafe modules worden aangesloten waarmee een zeer grote mate van flexibiliteit wordt verkregen naar de toekomst toe.

Voorraad hekwerken

Intech levert uit voorraad de standaard machinehekwerken en persoons-beveiligingen. Dit hekwerk bestaat uit een aantal standaard onderdelen welke uit voorraad, direct aan u geleverd kunnen worden. Vooral de prijsstelling mag heel gunstig worden genoemd, zonder afbreuk van de kwaliteit.

Het hekwerk is geproduceerd overeenkomstig de nieuwste machinerichtlijnen en voldoet daardoor volledig aan de laatste normen voor de machineveiligheid en is eenvoudig te plaatsen, op maat te maken en later uit te breiden of aan te passen. Tevens sluit dit hekwerk qua kleur en maatvoering naadloos aan op bestaande hekwerken zoals deze door bekende gerenommeerde machinebouwers zoals Lingl en Keller zijn geïnstalleerd.

Uitbreiding of aanpassing van deze bestaande hekwerken in uw fabriek is zeer goed mogelijk. De maatvoering is volledig identiek. Ons leveringsprogramma van het hekwerk componenten zal zich de komende tijd steeds verder uitbreiden, maar voorziet momenteel in de volgende onderdelen:

Prijzen

Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW en af fabriek Intech. Intech kan de montage van de gewenste delen voor u verzorgen op basis van nacalculatie, hierbij is het mogelijk om de mechanische als ook de elektrische montage te verzorgen.

Ten behoeve van de elektrische montage dient er vooraf een inventarisatie gemaakt te worden over de mogelijkheden van aansluiten. Graag beantwoorden wij al uw vragen en komen wij eventueel bij u op bezoek om samen met u de benodigde onderdelen op te nemen.

Standaard kleuren

Wij maken standaard gebruik van onderstaande kleuren (onderstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid). Overige Ralkleuren zijn tegen meerprijs mogelijk.

Hekwerkpalen en deuren

Lichtschermpalen/klaphekjes

Dienstenpakket

Van inventarisatie tot en met installeren en in bedrijfstellen; wij hanteren korte communicatielijnen zowel intern als extern met de opdrachtgever. Alle benodigde werkzaamheden kunnen door onze vakmensen worden uitgevoerd.

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC.

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech.

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken