Over ons

Over Intech

Intech Veiligheidshekwerken is een volwaardig onderdeel van het bedrijf Intech Installatieburo.

Intech Veiligheidshekwerken mag gerenommeerde bedrijven tot haar klanten rekenen, zoals Wienerberger, VanderSanden, Steenfabriek de Rijswaard, Smurfit Kappa en vele anderen.

Alle hekwerken worden in eigen huis geproduceerd en de elektrische componenten worden ingekocht bij A-merk leveranciers als Sick, Euchner, Fortress Interlocks etc.

Onze geschiedenis

In 1994 is Harry van Heumen als electrotechnicus en onderhoud/storing-monteur met Intech gestart. Intech is gevestigd in Bergharen, midden in het land van Maas en Waal en tussen de belangrijke klanten uit de grof keramische industrie. Intech is een gekende, betrouwbare en gewaarde partner voor de industrie.

Het verleden is nooit vergeten, nog steeds zijn wij partner als het gaat om onderhoud en het verhelpen van storingen. Daarnaast zijn wij doorontwikkeld tot industriële automatiseerder die turn-key volledige machines en robotlijnen levert aan haar klanten. Met turn-key bedoelen wij dat wij de expertise in huis hebben om met de klant van het eerste ontwerp tot en met de oplevering mee te gaan. Wij zijn specialist in de elektrotechniek, besturingssoftware en machinebouw, inclusief industriële veiligheid.

In 2018 heeft Franc van den Berg een belangrijk deel van het bedrijf over mogen nemen. Franc en Harry zijn overeengekomen om nog een aantal jaren samen op te trekken en verder te bouwen aan Intech, samen met het fantastische Intech team!

Momenteel telt Intech meer dan 20 medewerkers die stuk voor stuk uitblinken in hun vak. Met een klein team van medewerkers worden regelmatig alle lopende projecten besproken en wordt verder gebouwd aan een stevige onafhankelijke basis die ervoor zorgt dat onze bedrijfscontinuïteit gewaarborgd wordt.

Intech Intstallatieburo

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC.

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech.

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken