Hekwerkpalen en Gaaspanelen

Hekwerkpalen

Intech hanteert een aantal standaard rode of gele hekwerkpalen, waarmee een complete machine-afscherming kan worden gerealiseerd.

Hiernaast staat de standaard Intech hekwerkpaal. Hekwerkpalen hebben een standaard hoogte van 2100 mm. De vloerafstand onderzijde gaaspaneel is 180 mm en bovenzijde gaaspaneel is 2100 mm.

Hekwerkpalen zijn standaard afgewerkt met een lamellendop

Lamellendop veiligheidshekwerken

Hekwerkpalen zijn standaard voorzien van 1 of meerdere robuuste zijstrippen ten behoeve van montage

Zijstrip veiligheidshekwerken

Voor een stabiele opstelling kan de voetplaat worden vastgezet met 4x een M16 ankerbout

Voetplaat veiligheidshekwerken

Voor het plaatsen van hekwerken op roosters en bordessen zijn er speciale voetplaten op aanvraag beschikbaar. Alle onderdelen zijn eenvoudig door u zelf te plaatsen. Het is ook mogelijk om het plaatsen door ons te laten verzorgen en daarbij eventuele toegangsdeuren en knel- en inloopbeveiligingen in uw elektrische installatie en besturing op te nemen, zodat u verzekerd bent van een juiste werking, in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

Onze standaard beschikbare modellen staan hieronder. De koppel / montagehoek is o.a. geschikt om gaaspanelen te monteren aan bestaande kolommen en muren of bestaand hekwerk verder uit te breiden door van bijvoorbeeld een eindpaal een hoekpaal te maken. Andere afmetingen hekwerkpalen (extra laag of extra hoog) zijn klant specifiek uit eigen fabriek leverbaar.

Staat het gewenste model er niet bij neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

hekwerkpalen veiligheidshekwerken

Standaard hekwerkpalen

Hekwerkpalen veiligheidshekwerken

Gaaspaneel

Intech hanteert een standaard vuurverzinkt of RAL 9004 (signaalzwart) gaaspaneel van 1906 x 2470 (H x L).
Het gaaspaneel kan door de versteviging aan de achterzijde zonder omranding gebruikt worden. Dit heeft als voordeel dat men het gaas eenvoudig kan aanpassen, zowel in lengte als hoogte.

Uitsparingen kunnen eenvoudig in het gaaspaneel worden aangebracht, voor de afwerking van scherpe randen kan er gebruik worden gemaakt van rubber kantprofiel.

gaaspaneel veiligheidshekwerken

Accessoires

De afgebeelde accessoires zijn een selectie uit de meest gebruikte accessoires.

Wij adviseren om het hekwerk met minimaal 4x M16x90 te monteren.

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC.

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech.

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken