Aanvullende beveiligingen

Door het plaatsen van hekwerken kunnen nieuwe aanvullende gevaren ontstaan. Hiervoor moeten dan passende aanvullende beveiligingen worden toegepast. Ook als de toegang tot een machine niet volstaat met hekwerkdeuren kunnen wij aanvullende beveiligingen leveren zoals:

Knelbeveiligingen veiligheidshekwerken

Knelbeveiligingen

Als een voorwerp (bijvoorbeeld een pallet) via een kettingbaan het hekwerk van een machine binnenloopt, of door een doorgang in de muur, of langs een staander van een gebouw of machine, kan dit een knelgevaar opleveren. Ook als deze pallet van de ene machinezone naar een andere zone loopt kan mogelijk knelgevaar ontstaan.

In al dit soort situaties moet een knelbeveiliging worden aangebracht. Wij hebben diverse knelbeveiligingen in het programma zodat voor elk mogelijk knelprobleem een passende oplossing kan worden geboden.

Lichtschermen / inloopbeveiligingen

Intech hanteert standaard verschillende type lichtschermen/ inloopbeveiligingen:

De lichtschermen zijn complete sets inclusief aansluitkabels met een lengte van 10 mtr., aansluitstekkers, mutingsensoren, mutinglamp, verbindingskabels en montagemateriaal.

Lichtschermen met muting voor grotere afstanden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook andere veiligheidssystemen leveren zoals laserscanners, lichtschermen met vingerveiligheid etc. Onze productspecialist informeert u graag over de mogelijkheden.

Lichtschermen veiligheidshekwerken
Lichtschermen veiligheidshekwerken
Stootpaal veiligheidshekwerken

Stootpaal

Voor bescherming van uw veiligheidshekwerken tegen “heftruck ongelukjes” hebben wij heftruckbestendige stootpalen in ons programma opgenomen. Deze zwaar uitgevoerde palen beschermen niet alleen uw hekwerken, maar ook bijvoorbeeld uw kostbare besturingskasten, geleidingen van roldeuren, waterleidingen, hoeken van stenen gebouwen enzovoorts.

Hekwerken, deuren, etc.

Onderdeel van de machineveiligheid bestaat uit fysieke hekwerken, deuren, schuifpoorten, hoog-laag hekwerken, pallet-sluizen, knelbeveiligingen, oversteekpoorten, stootpalen, aanrijdbeveiligingen, etc.

Omdat Intech beschikt over werktuigbouwkundig engineers en een mechanische werkplaats kan alle maatwerk geleverd worden uit eigen fabriek.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Elektrische besturing

De meeste veiligheidsfuncties als lichtschermen, toegangsaanvragen, trekkoorden, etc. vragen om elektrische besturing met behulp van een safety PLC. 

De elektrische bekabeling en bijvoorbeeld het aanpassen van de elektrische besturing om afschakeling van machines in de hoofdstroom mogelijk te maken (in plaats van de vroeger veel toegepaste afschakeling in de stuurstroom) is onderdeel van de dienstverlening van Intech. 

Zorgvuldig afschakelen van machines is niet alleen elektrisch maar soms ook hydraulisch of pneumatisch. Soms wil je juist ook de pneumatische of hydraulische druk intact laten!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Safety PLC programmering

De veiligheidsfuncties worden vaak geprogrammeerd in een safety PLC die alleen met behulp van een safety password te herprogrammeren is. Hiermee wordt voorkomen dat onbedoeld aanpassingen of overbruggingen gemaakt worden. 

In de safety PLC wordt de besturing van alle veiligheidsfuncties geprogrammeerd en wordt per slot, lichtscherm, toegangsaanvraag, etc. exact geregeld hoe de machine spanningsloos wordt gemaakt en op welke motorgroepen en zone(s) de veiligheidsfunctie betrekking heeft. 

De aard van de veiligheidsrisico’s vraagt om een safety performance level en een bijbehorende software-architectuur. Intech werkt met haar keuze van veiligheidscomponenten en software architectuur hoofdzakelijk op performance level D of E.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Zonering van de installatie

Een machine of installatie is vaak ingedeeld in zones. Een zone is een deel van de installatie waarvoor je kunt vragen om een veilige toegang. De daar aanwezige motoren worden dan gecontroleerd afgeschakeld waarna toegang verkregen wordt voor onderhoud of iets dergelijks. 

Door de toegangsdeur LoToTo te vergrendelen wordt tevens onbedoeld opstarten van de zone voorkomen. Het is belangrijk om te voorkomen dat vanuit een voorliggende zone producten of grondstoffen aangevoerd blijven worden. Zeker zo belangrijk is het om te voorkomen dat een operator onbedoeld vanuit een zone een aangrenzende zone inloopt die niet (volledig) is veiliggesteld!

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Veiligheidsfuncties

Tijdens het ontwerp van de machine of installatie wordt ook duidelijk welke restrisico’s er overblijven. Voor deze restrisico’s worden er veiligheidsfuncties gedefinieerd. Te denken valt aan trekkoorden, lichtschermen, hekwerken, toegangsmogelijkheden met toegangsaanvraag, veiligheidschakelaars, etc. 

Hoewel een ‘noodstop’ geen echte veiligheidsfunctie is noemen we hem hierbij toch. Per veiligheidsfunctie wordt bepaald op welke zones van de installatie deze betrekking heeft en welke motorgroepen hier onder vallen. Dit vormt het uitgangspunt voor de programmering van de safety PLC.

Logo Intech Veiligheidshekwerken

Ontwerp van machine/installatie

Een machine wordt ontworpen volgens de Machinerichtlijn EN-ISO-12100. Hierbij wordt op basis van een risico inventarisatie in het ontwerp gestreefd naar het wegnemen of minimaliseren van zoveel mogelijk risico’s.

Logo Intech Veiligheidshekwerken